تو این جا بودینداشتن تو مرگ است ، مرگ ممتد ، مثل تنهایی ممتد ، اما به جای عطر کاج های ساحل و شرجی دریا که توی شن ها می پیچد و بعد به مشام می رسد ، بوی تن تازه ماهی ای را دارد که چند قدمی موج ها پر پر زده و چشم هایش را دوخته به آسمان.

نوشته شده در Uncategorized. 1 Comment »

صدو هشتاد و هشت

جهنم

تحویل سال جهنمی

درست مثل بیرون پریدن و جان دادن ماهی قرمز ِتنگ ِبلور لحظه ی تحویل سال+به طور مسخره ای 188اُمین پست بلاگ در سال 88 است! از این تقارن های مسخره بدم میاد.


نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »