همین دیگر

باید بایستم و نگاهت کنم

باید همه ی این چیز های خوب و دوست داشتنی را توی سرم نگه دارم

باید که نباید بگویم دوستت دارم

باید خواب هایم را تفسیری کنم جز تو

باید خودم را بکشم

باید روز هایم را بکشم

آخر این دوست داشتن را کجای یک دنیا می شود پنهان کرد؟

آخر کجای قلبم را بگویم آرام باشد

وقتی همه اش دنبال تو می گردد

باید بایستم و نگاه کنم

دخترکی که دوستت دارد

آرام آرام… پا برهنه

بدون اینکه سکوتت را به هم بزند

توی روز هایت راه می رود

توی همین روز ها دوستت دارد

توی همین روز ها…

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »