مرد سکوت های دوست داشتنی

تو چقدر شیرینی مرد

لبخند هایت

مثل عمیق ترین خواب های شاد

و چشم هایت

مثل پرستو های شمالی

در امتداد ساحل

روی آبی موج ها

پرواز می کند.

پرنده کوچک من

که عشق ِ توی صدایت

اسطوره می شود

برای افسانه خواب هایم

و آغوشت

تا آخرین ستاره آسمانم

جاری ست

مرد شیرین خنده های ناب

مرد بوسه های پنهانی

مرد آرامش نیمه شب های مردادی

سکوت ات را هم دوست دارم

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »